จำหน่ายเครื่องวัดค่าคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์

 

Multiparameter Meters “HANNA”

รุ่น HI98198 Series Multiparameter Waterproof Meters

  • สามารถบันทึกค่าได้สูงสุดถึง 45,000 ข้อมูล
  • หน้าจอ LCD แบบ backlit
  • มีฟังก์ชัน GLP สามารถเรียกดูข้อมูการสอบเทียบล่าสุด
  • แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน 360 ชั่วโมง
  • หัววัดมีความยาวของสาย 4, 10 และ 20 เมตร
  • ตัวเครื่องกันน้ำแบบ IP67 และหัววัดแบบ IP68
  • สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย USB port

Oxygen, Dissolved Accuracy : 1.5% of reading ± 0.01mg/L for 0.00‑20.00mg/L

                                       5% of reading for 20.00‑50.00mg/L

                                       1.5% of reading ±0.1% for 00‑200.0%

                                       5% of reading for 200.0‑500.0%