แมคคานิคอล ซีล (Mechanical Seal) Inoxpa S-20

แมคคานิคอล ซีล (Mechanical Seal) Inoxpa S-20 ใช้กับปั๊มยี่ห้อ Inoxpa รุ่น S20  มีหน้าสัมผัส 2 แบบ คือ

1. Stainless Steel

2. Silicon Carbide