เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Heater)

 

     เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) คือ ระบบทำความร้อนโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำหรือของเหลว เพื่อทำให้น้ำนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบน้ำร้อนประหยัดพลังงานเนื่องจากได้รับพลังงานมาจากแหล่งพลังงานฟรี ซึ่งก็คือ รังสีอาทิตย์

     เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal) สามารถใช้ทดแทนระบบผลิตน้ำร้อนจากฮีทเตอร์ไฟฟ้า , ระบบผลิตน้ำร้อนจากบอยเลอร์โดยมีน้ำมันดีเซล , น้ำมันเตาหรือแก๊ส LPG ซึ่งแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงมีแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

ปรเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น มีค่าเฉลี่ยความเข้มรังสีอาทิตย์ตลอดปีเป็นตัวเลขที่สูงมาก สามารถบอกได้ว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพสูงเหมาะกับการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถผลิตน้ำร้อนได้ตลอดปี