เกจ์วัดความดัน (Pressure Gauge)

เกจ์วัดความดัน Khun toei sale and service

เกจ์วัดความดัน Khun toei sale and service

     เกจ์วัดความดัน หรือ Pressure Gauge คือ อุปกรณ์ที่สามารถวัดและควบคุมความดันแบบเข็ม สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน สามารถวัดได้ทั้งAbsolute Gauge, Gauge Pressure, Vacuum Pressure และ Differential Pressure เหมาะสำหรับลูกค้าทุกประเภทอุตสาหกรรม ที่มีความต้องการวัดความแบบง่ายๆ และรวดเร็ว