สปริงเกอร์ หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง VK305

สปริงเกอร์ หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง VK305

การต่อน้ำเข้า : เกลียวประปา 1/2″ NPT
ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน (Standard Respond)

สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก

สำหรับการติดตั้งมี 1 ลักษณะ
1. แบบแนวนอน (Horizontal) รุ่น VK305

โดยมีอุณหภูมิเลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้งดังนี้
135°F (57°C) สีส้ม
155°F (68°C) สีแดง
175°F (79°C) สีเหลือง
200°F (93°C) สีเขียว
286°F (141°C) สีน้ำเงิน

แรงดันใช้งานสูงสุด Maximum : 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (12 Bar)