สปริงเกอร์ หัวฉีดน้ำอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง VK462

หัวจ่ายน้ำดับเพลิง VK462

การต่อน้ำเข้า : เกลียวประปา 1/2″ NPT
ชนิดกระเปาะแก้วมาตรฐาน (Standard Respond)

สำหรับติดตั้งภายในอาคาร กระเปาะแก้วจะแตกทันทีเมื่ออุณหภูมิถึงระดับ ให้รูปแบบน้ำเป็นฝอยม่านน้ำกระจายออก

สำหรับการติดตั้งมี 1 ลักษณะ
1. แบบแนวตั้ง (Vertical) รุ่น VK462

โดยมีอุณหภูมิเลือกให้เหมาะกับงานสถานที่ที่จะติดตั้งดังนี้
155°F (68°C) สีแดง
175°F (79°C) สีเหลือง
200°F (93°C) สีเขียว

แรงดันใช้งานสูงสุด Maximum : 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (12 Bar)