รับออกแบบและสร้างห้อง คลีนรูม Clean Room หรือห้องสะอาด

     รับออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม CLEAN ROOM หรือห้องสะอาด ห้องปลอดเชื้อ จะสามารถควบคุมปริมาณของ ฝุ่น ความชื้น อุณหภูมิ และการกระจายของลม จะต้องควบคุมได้ และผนังห้องของห้องคลีนรูมจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

ห้องคลีนรูมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

     – อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Component)
     – อุตสาหกรรมผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (Micro Electronic)
     – อุตสาหกรรมทางการแพทย์
     – อุตสาหกรรมด้านอาหาร และเครื่องดื่ม
     – อุตสาหกรรมการแพทย์และไบโอเทค

ข้อดีของการใช้แผ่น Sandwich Panel ในการติดตั้ง กั้นผนัง กั้นฝ้าเพดาน กั้นไลน์ผลิต

     – ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
     – ผนังสำเร็จรูปสามารถซ่อนและเก็บ ต่อ ท่อร้อยสายไฟไว้ภายในแผ่นผนังเพื่อความสวยงามได้
     – สามารถรื้อถอนและนำมาติดตั้งได้ใหม่อีกครั้ง
     – สามารถรื้อปรับเปลี่ยน โยกย้ายผนัง ขยาย ต่อเติมเปลี่ยนแปลง ได้โดยใช้แผ่นผนังชิ้นเดิม
     – กันอากาศรั่ว ไม่ซึมน้ำ
     – มีคุณสมบัติสามารถกันความร้อนได้ดีเยี่ยม
     – อายุการใช้งานยาวนาน และทนทาน
     – ไม่สะสมฝุ่น และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
     – ทนต่อสารเคมี
     – ประหยัดโครงสร้าง และงบประมาณได้เยอะ