ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

 

     ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโรงอบแห้งที่ออกแบบรูปพาราโบลา หลังคาทำจากวัสดุใสเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดเคลือบสารป้องกันแสงยูวี ปิดบนหลังคาโครงโลหะที่ตั้งอยู่บนพื้นซีเมนต์ซึ่งการใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตในการทำหลังคาทำให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านได้ดี แต่รังสีความร้อนที่แผ่จากภายในโรงอบแห้งจะผ่านออกมาได้น้อย จึงทำให้เกิดผลเรือนกระจก (Green House Effect) ความร้อนส่วนใหญ่จึงถูกกักเก็บอยู่ภายในโรงอบ

     นอกจากนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตยังเป็นฉนวนความร้อนที่ดี  มีน้ำหนักเบา  ดัดโค้งได้ง่าย  อายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี โรงอบแห้งแบบนี้จึงมีชื่อเรียกว่า  “ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (Green house Solar dryer)” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “พาราโบลาโดม” และเพื่อระบายความชื้นหรือน้ำที่ระเหยออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอบแห้งออกจากระบบ จึงมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และมีช่องอากาศเข้าเพื่อให้อากาศไหลเข้าโรงอบทดแทนอากาศที่ถูกดูดออกไป โดยใช้พัดลมกระแสตรงและมีแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้กำลังไฟฟ้ากับพัดลม นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทำลมความร้อนจากการเผาแก๊สเพื่อเป็นความร้อนเสริมสำหรับกรณีที่มีแสงแดดน้อยกว่าที่ต้องการ

เป้าหมายหลักของเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 • เพื่อช่วยลดต้นทุน และลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
 • เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตสินค้าอบแห้ง สะอาดปลอดภัย
 • เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฝุ่นควัน หรือสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านนวัตกรรมและการอนุรักษ์พลังงาน
 • เพื่อสร้างความคุ่มค่าในระยะยาว ลดระยะเวลาการผลิต

การดูแลบำรุงรักษาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
 
แผ่นโพลีคาร์บอเนต

 • ควรทำความสะอาดแผ่นโพลีคาร์บอเนตอยู่เสมอโดยการใช้น้ำสะอาดฉีดพ่นทำความสะอาด 2 ครั้ง/เดือน เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่อาจจะมาบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ เพื่อการรับแสงที่มีประสิทธิภาพ
 • กรณีพบรอยรั่วบริเวณแผ่นโพลีคาร์บอเนตเพื่อป้องกันน้ำฝนรั่วซึมเข้าโรงอบหรืออากาศเข้า ซ่อมแซมโดยใช้ซิลิโคนสีใสปิดป้องกันรอยรั่วดังกล่าว

ระบบพัดลมระบายอากาศ

 • ควรทำการตรวจสอบการทำงานให้เป็นปกติ หากมีเกิดอาการเสียควรรีบดำเนินการซ่อมแซม จะส่งผลต่อการกำจัดความชื้นออกจากตัวผลิตภัณฑ์ตากแห้ง

แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพัดลมดูดอากาศ

 • ควรเช็ดทำความสะอาดเซลล์รับแสงอาทิตย์อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อจำกัดฝุ่นละอองที่จะมาบดบังแสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า ควรทำความสะอาดช่วงเช้าตรู่ ก่อนเวลา 8.00 น. เพื่อให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ภายในโรงอบและตะแกรงสำหรับตากผลิตภัณฑ์

 • ควรทำความสะอาดพื้นโรงอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย
 • ควรทำความสะอาดตะแกรงสำหรับตากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งหลังจากการอบแห้งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ เพื่อความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรีย