บริการล้างทำความสะอาดถังไซโล

 

บริการล้างทำความสะอาดถังไซโล และขจัดสิ่งสกปรก เพื่อรักษาอายุการใช้งานของถังและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คุณ

***ในการประเมินราคา ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและขนาดพื้นที่ของถัง***