บริการล้างถังเคมี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 

บริการล้างถังเคมี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อรักษาอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

***ในการประเมินราคา ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและขนาดพื้นที่ของถัง***