บริการล้างถังน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรม

บริการงานล้างบ่อในที่อับอากาศ

     – Cleaning Raw Water Tank
     – Cleaning Waste Water Tank
     – Cleaning Stock Tank
     – Cleaning Sludge Tank
     – Cleaning Silo
     – Cleaning Oil Tank
     – ล้างบ่อบำบัดน้ำเสีย,ล้างทำความสะอาดบ่อน้ำดี,ล้างทำความสะอาดถังไซโล
     – ล้างถังหรือบ่อในสถานที่อับอากาศทุกประเภท
***ในการประเมินราคา ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานและขนาดพื้นที่ของบ่อ***