บริการรับเดินท่อ Sprinkler และซ่อมบำรุง

 

Sprinkler คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการดับไฟ ติดอยู่ที่ฝ้าเพดานเป็นระยะ ๆ มีลักษณะเป็นกระเปาะแก้ว มีหัวฉีดน้ำ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ กระเปาะแก้วนั้น จะแตกออก แล้วหัวฉีดจะเริ่มทำการฉีดน้ำ โปรยปรายออกมา โดยอัตโนมัติ เพื่อดับไฟในบริเวณนั้น ๆ 

Sprinkler เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่จำหน่ายสำหรับอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะ แต่สิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ก็คือการดูแลตรวจสอบ ทดสอบอยู่เสมอว่า ระบบ Sprinkler อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี ไม่เช่นนั้น เวลาเกิด เพลิงไหม้ กระเปาะแก้วอาจจะแตกออกแต่ไม่ยักกะมีน้ำสักหยดโปรยลงมาดับไฟก็ได้

งานเดินท่อ Sprinkler ของเรานั้นเป็นการเดินแบบไร้รอยเชื่อม ซึ่งมีความปราณีตและมีความปลอดภัยสูงมาก งานเดินท่อของเราจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความสามารถในการเดินท่อและติดตั้ง Sprinkler อย่างมืออาชีพ