บริการรับเขียนแบบ

บริการรับเขียนแบบ

     บริการเขียนแบบพิมพ์เขียวบ้านและอาคาร (สำหรับท่านที่มีแบบแปลนบ้านหรืออาคารที่ท่านต้องการอยู่แล้ว) ซึ่งเป็นแบบแปลนที่ตรง หรือใกล้เคียงกับประโยชน์ใช้สอย เช่น จำนวนห้องนอน จำนวนที่จอดรถที่ท่านต้องการ หรือเป็นแบบแปลนครอบครัวที่ท่านชอบ

     เราบริการรับเขียนแบบพิมพ์เขียวครบชุด สมบูรณ์ทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ พร้อมที่จะนำไปก่อสร้าง หรือยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ทันที พร้อมให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุ ให้คำแนะนำ ในการปรับแก้ไขแบบให้มีความเหมาะสมกับแปลงที่ดินของท่าน ให้คำแนะนำในการออกแบบรูปทรง หน้าตาบ้านหรืออาคารของท่านให้มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดี และตรงกับงบประมาณการก่อสร้างที่ท่านมี โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร มัณฑนากรมืออาชีพ.