บริการรับสร้างห้องเย็น ผลิตและติดตั้ง

บริการรับสร้างห้องเย็น ผลิตและติดตั้ง

     ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold Storage Room, Cold Room) คือ ห้องเย็นที่ติดตั้งระบบทำความเย็นพร้อมใช้งาน อุณหภูมิห้องเย็นอยู่ที่ -18°C ตลอด 24 ชม. สำหรับเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้า  พร้อมดูแลโครงการของท่านและยินดีให้คำปรึกษา ด้านงานออกแบบ ติดตั้งแผ่นผนังห้องเย็น ระบบห้องเย็น รับสร้างห้องเย็น 

องค์ประกอบพื้นฐานของ ห้องเย็นสำเร็จรูป (Cold Storage Room)

     1. แผ่นฉนวนห้องเย็น (Sandwich Panel)
     2. สามารถเลือก แผ่นฉนวนสำเร็จรูป Sandwich Panel ได้ทั้งฉนวนกันความร้อน กันไฟ ไร้ควัน หรือ ฉนวนกันความร้อน พอลิสไตรีน (EPS Foam) ชนิดไม่ลามไฟ (F-Grade)
     3. อุปกรณ์เสริมแผ่นฉนวนห้องเย็น Super Hygienic Technology (SGT)
     4. ประตูห้องเย็น
     5. ม่านห้องเย็น