บริการรับทำและซ่อมแซมระบบน้ำ RO

 

จุดประสงค์การใช้งานของระบบเครื่องกรองน้ำ RO (Application)

เนื่องจากระบบเครื่องกรองน้ำ RO เป็น เทคโนโลยีที่นิยมสูงสุดในการกำจัดสารละลายในน้ำ (TDS) ออกจากน้ำดิบ ดังนั้นระบบเครื่องกรองน้ำ RO จึงถูกใช้งานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และจุดประสงค์การใช้งานเครื่องกรองน้ำโดยแบ่งหลักได้ดังนี้

1. การกรองน้ำจืด (Fresh water Application)
  • การกรองน้ำสำหรับน้ำดื่ม บรรจุขวด (Drinking water)
  • การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycle)
  • อุตสาหกรรมอาหาร (Food industry)
  • การผลิต Hydrogen (Hydrogen Production)
  • ใช้งานใน Aquarium (Reef Aquarium)
2. การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination)