บริการรับทำห้องเก็บเสียง (Acoustic Office Pod)

 

     บริการรับทำห้องเก็บเสียง (Acoustic Office Pod) กั้นห้องสำนักงาน ในพื้นที่โรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงที่ดังจนเกินไป ยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ