บริการรับทำความสะอาดองค์กรและสำนักงาน

บริการรับทำความสะอาดองค์กรและสำนักงาน

บริการรับทำความสะอาดองค์กรและสำนักงาน ลักษณะของการบริการมีดังต่อไปนี้

  • บริการทำความสะอาดเพื่อบำรุงรักษารายวัน รายเดือน รายปี รายไตรมาส
  • บริการจัดเก็บและรวบรวมของเสีย
  • บริการทำความสะอาดครั้งใหญ่เพื่อผู้เช่าอาคารคนใหม่ หรือก่อนการคืนอาคาร
  • บริการทำความสะอาดหน้าต่าง – ภายใน และ ภายนอก