บริการรับทำความสะอาดสถานพยาบาล

บริการรับทำความสะอาดสถานพยาบาล

บริการรับทำความสะอาดสถานพยาบาล ลักษณะของการบริการมีดังต่อไปนี้

  • บริการแยกรหัสสีเพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  • บริการใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการทำคามสะอาดและการม็อบพื้น
  • บริการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค
  • บริการทำความสะอาดหน้าต่าง – ภายในและภายนอก