บริการรับทำความสะอาดธุรกิจบริการและงานอีเว้นท์

บริการรับทำความสะอาดธุรกิจบริการและงานอีเว้นท์

บริการรับทำความสะอาดธุรกิจบริการและงานอีเว้นท์ ลักษณะของการบริการมีดังต่อไปนี้

  • บริการทำความสะอาดก่อนและหลังการจัดกิจกรรมพิเศษ
  • บริการดูแลงานประชุมและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
  • บริการวิเคราะห์การปล่อยสารคาร์บอนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนที่น้อย
  • บริการกำจัดของเสีย