บริการรับทำความสะอาดดูแลพื้นผิวอาคาร

บริการรับทำความสะอาดดูแลพื้นผิวอาคาร

บริการรับทำความสะอาดดูแลพื้นผิวอาคาร ลักษณะของการบริการมีดังต่อไปนี้

  • บริการทำความสะอาด, เคลือบผิว, ซ่อมแซมขัดและฟื้นฟูของพื้นผิวของหินธรรมชาติ
  • การดึงผลึกของพื้นหินอ่อน
  • การเคลือบพื้นผิวและการปกป้องพื้นผิว