บริการรับตั้งศูนย์เพลา มอเตอร์ และปั๊ม (Alignment Motor and Pump)

 

     บริการตั้ง Alignment มอเตอร์ และ ปั๊ม วัด Flow หาค่า แรงดันน้ำ ระดับน้ำ ตามโรงงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ งานราชการ โรงแรม หากต้องการลดค่าความสั่นสะเทือนมอเตอร์ ตั้งศูนย์เพลามอเตอร์เพื่อความเสถียรต่อการใช้งานเครื่องจักรต้องการวัดค่าแรงดันน้ำ การจ่ายน้ำ ระดับน้ำในท่อ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้า