บริการรับตรวจเช็ค ซ่อมแซมลิฟต์และบันไดเลื่อน

 

     บริการรับตรวจเช็ค ซ่อมแซมลิฟต์และบันไดเลื่อน โดยทีมงานที่เข้าใจปัญหาอย่างมืออาชีพ เรามีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและทีมช่างคอยแก้ไขปัญหาให้กับลิฟต์ของท่าน ทำให้มั่นใจได้ว่าลิฟต์ของท่านอยู่ในความดูแลของทีมงานมืออาชีพ การเข้าตรวจเช็คและปรับแต่งอุปกรณ์เป็นประจำ การตรวจเช็คและปรับแต่งอย่างถูกต้องทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ยาวนานขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังทำให้ผู้ที่มาใช้อาคารรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย