บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

 

บริการรับตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี เพื่อรับรองความปลอดภัยตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรองโดยวุฒิวิศวะเครื่องกล ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยรับรองผลงานการตรวจสอบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ( Transformer ) ตรวจสอบMDB ( Main Distribution Board ) ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์ ( Motor Control Center ) ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ( Machine Condition ) ตรวจสอบระบบแสงสว่าง ( Lighting ) ตรวจสอบสายไฟฟ้า ( Cable ) ตรวจสอบแคปปาซิเตอร์ ( Capacitor ) ตรวจสอบระบบเตือนภัย ( Fire Alarm System) ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระบบฟ้า ( Protective Relay ) พร้อมยินดีคำปรึกษาและบริการแก่คุณ ด้วยการบริการที่คุณพึงพอใจ