บริการรับซ่อมแอร์ และ เครื่องทำความเย็น

บริการรับซ่อมแอร์ และ เครื่องทำความเย็น
บริการซ่อมแอร์ (ระบบรั่ว)

     ซ่อมแอร์ระบบรั่ว คือแอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอย์ลเย็นและคอย์ลร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แสดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหา จุดรั่วซึมให้พบและทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแวคคั่มระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ

รายละเอียดการทำงานซ่อมแอร์ระบบรั่ว

     1. ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
     2. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
     3. ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
     4. ทำการแวคคั่มระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
     5. ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
     6. เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์

บริการซ่อมแอร์ (ระบบตัน)

     ซ่อมแอร์ระบบตัน คือแอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอย์ลเย็นและคอย์ลร้อน แต่คอยล์เย็นด้านในไม่มีลมเย็นออกมา หรือมีลมเย็นออกมาได้ซักพักและก็ไม่มีความเย็นอีกเลย

รายละเอียดการทำงานซ่อมแอร์ระบบตัน

     1. ตรวจเช็คหารอยตันตามจุดต่าง ๆ
     2. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดตันที่พบอย่างเด่นชัด
     3. ทำการซ่อมจุดตันตามจุดที่แจ้งลูกค้า
     4. ทำการแวคคั่มระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
     5. เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์