บริการงานตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

   

      บริการงานตรวจสอบ ล้างทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งระบบปิด และเปิด งานตรวจสอบ สำรวจ ล้างทำความสะอาดท่อ ถังบรรจุสำหรับน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งของเหลวชนิดอื่นๆ อาทิ ถังเคมี ถังเก็บน้ำมัน ถังเก็บก๊าซ ท่อส่งก๊าซ ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งผลิตภัณฑ์ ท่อน้ำ และอื่นๆ ทั้งนี้งาน Pipeline Cleaning ใช้เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วย Foam pig Bidi Pig Cup Pig หรือ Cleaning Pig ชนิดพิเศษ สามารถทำได้ทั้งท่อใหม่พึ่งก่อสร้างเสร็จ หรือท่อเก่า เป็นการ Cleaning ประจำปี และอื่นๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

     งานบริการล้างระบบต่างๆ ของเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม ด้วยระบบ High Pressure Jetting และ Chemicals Cleaning อาทิ ตะกรันใน Boiler Heat Tube และ Water Tube Cooling Tower Evaporative Condensor Heat Exchanger Mix Bed Regeneration Ion Exchange Resins Cleaning R/O Membrane Cleaning โดยสามารถทำการล้างได้ทั้งสารเคมีที่เป็น Water Base และ Solvent Base

     Load / Unload เป็นงานเปลี่ยนถ่ายสารกรองหรือของเหลวทุกชนิด สามารถทำได้ทั้งแบบขนย้ายระบบนิวเมติก และ Vacuum Unit ช่วยในการขนถ่ายลำเลียง พร้อมอุปกรณ์พิเศษชนิดต่างๆ ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และมีใบรับรองด้านความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย