บริการขัดสนิม และทาสีปั๊ม

 

     บริการขัดสนิมและทาสีปั๊ม เพื่อป้องกันสนิมระยะยาวด้วยสีอีพ็อกซี่ และทับหน้าด้วยสีโพลียูรีเทนเพื่อป้องกันการซีดจางของสีอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก แสงแดด เคมีกรด ด่าง ทำให้สีมีอายุยาวนานขึ้น ซึ่งทางเรามีทีมช่างชำนาญงานด้านการทาสีพร้อมให้บริการแก่ท่าน