ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

Activated Carbon

     Activated Carbon หรือ ถ่านกัมมันต์ คือ วัสดุจากธรรมชาติรูปแบบหนึ่งที่มีธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ที่นำมาผ่านกรรมวิธีก่อกัมมันต์ (Activation Process) จนได้ผลิตภัณฑ์เป็นสีดำ ลักษณะโครงสร้างเกิดเป็นรูพรุน (Porosity) และทำให้มีพื้นที่ผิว (Surface Area) มากขึ้น ส่งผลให้ Activated Carbon มีคุณสมบัติเป็นตัวดูซับได้ดี จึงมักถูกนำไปใช้ในการกรองสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ โดยวัตถุดิบในการผลิต Activated Carbon มีหลายชนิด ส่วนใหญ่มักเป็นสารเซลลูโลสที่มาจากพืชและต้นไม้เช่น ไม้ยางพารา ขี้เลื่อย แกลบ กะลามะพร้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด เป็นต้น

 Activated Carbon

 
ประโยชน์ของ Activated Carbon ที่ใช้กันอยู่มี 2 ชนิด คือ

  • ชนิดผง ที่ผลิตจากขี้เลื่อย จะมีลักษณะของรูพรุนที่เล็ก โดยมักจะนำไปใช้กับสารละลายหรือของเหลวในอุตสาหกรรมเคมีจำพวกสีย้อม การฟอกสีของอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นต้น
  • ชนิดเม็ด ที่ผลิตจากกะลามะพร้าวหรือถ่านหิน จะมีลักษณะของรูพรุนที่ค่อนข้างใหญ่ มักจะนำไปใช้ในการดูดก๊าซและไอ ใยอุตสาหกรรมทำหน้ากากป้องกันก๊าซพิษ การผลิตน้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น โดยปกติ เมื่อ Activated Carbon ทำหน้าที่จับสารประกอบต่างๆ จนถ่านอิ่มตัวแล้ว มักจำเป็นต้องทำการฟื้นฟูสภาพเพื่อทำให้ถ่านนั้นกลับมาใช้งานได้ใหม่ (Regeneration)

Packaging ที่จำหน่ายปัจจุบัน คือ 25 Kg / ถุง