จำหน่าย”STM” Worm Gearboxes RMI 63 F3

 

“STM” Worm Gearboxes RMI 63 F3  

รายละเอียด

Type: RMI

Size: 63 F3 (Flange)

Ratio: Min 1/7 – Max 1/100

Torque (Nm): Min 10 – Max 2103

Power (Kw): Min 0,01 – Max 31,61