จำหน่าย Solar Roof พร้อมติดตั้ง

 

     รับติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าภายในบ้าน หอพัก หรือสำนักงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 40 – 80% แผงโซล่าเซลล์ของเรามีคุณภาพดีเยี่ยมที่สุด เป็นแผ่นโซล่าเซลล์ ระดับพรีเมี่ยม เกรด A+ ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย เทคโนโลยี PERC Cell และราคาไม่แพง คุ้มค่าที่สุด
การเปลี่ยนวิธีการผลิตและการใช้พลังงานสามารถทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นพลังงานสะอาดเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะมันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า อันนำมาซึ่งการแบ่งปันซึ่งกันและกันในสังคม

ตารางอัตราการประหยัดไฟฟ้า 40% – 80% เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Solar Panel Black Mono PERC CELL  High Efficiency Cell  ประสิทธิภาพสูงสุด

Solar RoofTop SMA

Size ขนาดการผลิตต่อชั่วโมง Solar Panel Black Mono 350W Kw/Month ประหยัดไฟต่อเดือน
2 Kw 6 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 14 ตร.ม. 300 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 1,600 บาท/เดือน
3.5 Kw 11 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 24 ตร.ม. 400 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 2,500 บาท/เดือน
5.2 Kw 15 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 32 ตร.ม. 600 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 4,000 บาท/เดือน
10.1 Kw 29 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 60 ตร.ม. 1,600 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 7,500 บาท/เดือน
20 Kw 58 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 120 ตร.ม. 3,000 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 15,000 บาท/เดือน

Solar RoofTop GoodWe

Size ขนาดการผลิตต่อชั่วโมง Solar Panel Black Mono 350W Kw/Month ประหยัดไฟต่อเดือน
2 Kw 6 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 14 ตร.ม. 300 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 1,600 บาท/เดือน
3.1 Kw 9 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 20 ตร.ม. 440 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 2,500 บาท/เดือน
5.2 Kw 15 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 34 ตร.ม. 600 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 4,000 บาท/เดือน
10 Kw 29 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 60 ตร.ม. 1,600 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 7,000 บาท/เดือน
20 Kw 62 Panel 325W พื้นที่ติดตั้ง 124 ตร.ม. 3,000 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 15,000 บาท/เดือน

HyBrid System

Size ขนาดการผลิตต่อชั่วโมง Solar Panel Black Mono 350W Kw/Month ประหยัดไฟต่อเดือน
3.5 Kw 11 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 22 ตร.ม. 400 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 2,500 บาท/เดือน
5.2 Kw 15 Panel 350W พื้นที่ติดตั้ง 34 ตร.ม. 650 Kw ลดค่าไฟได้ประมาณ 4,000 บาท/เดือน