จำหน่าย Pressure Transmitter

 

จำหน่าย Pressure Transmitter เป็นเครื่องมือวัดแรงดัน น้ำ, ลม, ไอน้ำ ที่อยู่ในกระบวนการผลิตและส่งสัญญาณเอาท์พุทเป็นกระแส 4-20 MA เพื่อใช้ในการ Monitor หรือส่งไปยังในส่วนควบคุมต่อไป พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ ด้วยการบริการที่คุณพึงพอใจ

Download DataSheet