จำหน่าย Piston Valves / วาล์วแบบลูกสูบควบคุมด้วยลม “ASCO”

วาล์วแบบลูกสูบ ควบคุมด้วยลม (Piston Valve) รุ่น E290 ประกอบด้วย วาล์วแบบลูกสูบ วัสดุทำจากทองเหลือง และ ทำจากสแตนเลส โดยแบ่งย่อยเป็น

  • แบบ NC และ NO ใน Piston Valve นั้นต่อให้ใช้ระบบลมในการทำงาน แต่ก็ยังมีระบบ NC และ NO เหมือน GPV Valve ทั่วไป โดย NC และ NO นั้น จะมีความหมายดังนี้

NC = วาล์วClose ในขณะที่ไม่จ่ายลมเข้าไป และวาล์วจะ Open เมื่อจ่ายลมเข้าไป

NO = วาล์ว Open ในขณะที่ไม่จ่ายลมเข้าไป และวาล์วจะ Close เมื่อจ่ายลมเข้าไป

  • แบบ Above disc และ Under disc ใน Piston Valve นั้น จะมีทิศทางการไหล 2 แบบ คือไหลขึ้น และ ไหลลง