จำหน่าย Peristaltic Pump

Peristaltic Pump เป็นปั๊มชนิดรีดท่อ (Tubing Pump) ที่ถูกนำไปใช้กับงานได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นปั๊มที่ไม่มีชิ้นส่วนใดของปั๊มที่จะสัมผัสกับของเหลวในสายยางเลย (No contaminate) สามารถตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการได้อย่างเที่ยงตรง(Precision) สามารถตั้งค่าเวลาให้เครื่องทำงานซ้ำๆได้ สามารถเลือกชนิดของพลาสติกที่มาทำเป็นสายยางที่จะไม่ทำปฎิกิริยากับของเหลวในสายยางนั้นได้หลายรูปแบบ เช่น สายยางทนสารเคมี สายยางทนความร้อน สายยางทนแรงดันสูง สายยางทนแสง UV เป็นต้น

หลักการในการทำงานของ Peristaltic pump

ปั๊มจะทำการหมุนตัว roller ไปกดที่สายยางแล้วกดเอาของเหลวให้เคลื่อนที่ไปตาม roller โดยสายยางจะอยู่ที่เดิม ดังนั้นเมื่อหมุน roller ไปเรื่อยๆ ของเหลวก็จะสามารถย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งใดเลยนอกจากสายยาง ความแม่นยำในการเคลื่อนที่ของของเหลงขึ้นกับ จำนวนของ roller ที่ใช้ในการหมุนยิ่งมากก็จะมีความแม่นยำมาก และขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อสายยาง (Inside Diameter)

ส่วนประกอบของปั๊ม

• หัวปั๊ม (Pump Head)
• มอเตอร์ (Driver) และ
• สายยาง (Tubing) ใช้ดูดจ่ายสารละลาย

การใช้งาน คือ ต่อหัวปั๊มเข้ากับมอเตอร์ขับเคลื่อน (DRIVE) จากนั้นใส่สายยางที่จะใช้งานไปยังหัวปั๊ม แล้วเสียบปลั๊กไฟ เปิดเครื่อง กดปุ่ม Start ก็ใช้งานได้

ยี่ห้อที่จัดจำหน่าย เช่น BIOBASE, MasterFlex, DosyWel เป็นต้น