จำหน่าย Hand Valve

 

Specifications :

Type KHV200 KHV300 KHV400
Fluid Compressed Air
Max. Operating Pressure 9.9 kgf/cm2 (0.99MPa)
Proof Pressure 15 kgf/cm2
Effective sectional area mm2(Cv) 7.5 (0.4) 20 (1.1) 55 (3.1)
Ambient & fluid tempreature 5°C ~ 60°C
Operating angle 90°

จำหน่าย Hand Valve Model KHV300-03 พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ ด้วยการบริการทีคุณพึงพอใจ