จำหน่ายไส้กรองสตีม (Steam filter)

 

 

 

     จำหน่ายไส้กรองสตีม (Steam filter) กรองได้ ตั้งแต่ 10-0.5 ไมครอน ทำให้ สตีม สะอาด และ ไม่มีกลิ่น ใช้กับ อุตสาหกรรมอาหาร และ เครื่องดื่ม