จำหน่ายและให้เช่าเครื่องวัดค่า pH, EC, TDS และอุณหภูมิ Hanna HI9811-5

 

ข้อมูลทางเทคนิคของ Hanna HI-9811-5

 • ช่วงการวัดค่า pH 0 ถึง 14 pH
 • ความละเอียด 0.1 pH
 • ความแม่นยำ ±0.1 pH
 • การสอบเทียบค่า pH manual, one-point
 • ช่วงการวัดค่า EC 0.00 ถึง 6000 µS/cm
 • ความละเอียด 10 µS/cm
 • ช่วงการวัดค่า TDS 0 ถึง 3000 ppm (mg/L)
 • ความละเอียด 10 ppm (mg/L)
 • ความแม่นยำของค่า EC/TDS ±2% F.S.
 • TDS Conversion Factor 0.5 ppm (mg/L) = 1 µS/cm
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ 0.0 ถึง 70.0°C
 • ความละเอียด 0.1°C
 • ความแม่นยำ (@25°C/77°F) ±0.5°C
 • การชดเชยอุณหภูมิ Automatic, 0 ถึง 50°C
 • โพรบ HI1285-5 พร้อมสายยาว 1 เมตร
 • การสอบเทียบ Manual, One-point
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Approximately 150 hours of continuous use
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การใช้งาน 0 ถึง 50°C (32 ถึง 122°F); RH max 100%
 • ขนาดเครื่อง 145 x 80 x 36 มิลลิเมตร
 • น้ำหนัก 230 g.

คุณสมบัติของ Hanna HI-9811-5

 • เหมาะสำหรับการใช้งานด้านเกษตรกรรม, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และอื่นๆ
 • สามารถวัดค่า pH, Conductivity(EC), Total dissolved solids(TDS) และอุณหภูมิ ด้วยโพรบเดียว
 • ใช้งานง่ายโดยการกดปุ่มเพื่อเลือกโหมดการวัด
 • โพรบการวัดแบบ 3in1 (pH, EC, TDS และอุณหภูมิ)
 • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
 • สายโพรบยาว 1 เมตร
 • ตัวเครื่องกันน้ำ
 • ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC)
 • แจ้งเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ

อุปกรณ์ภายในกล่องประกอบด้วย

 • โพรบ HI1285-5
 • HI70007 pH 7.01 buffer solution sachet
 • HI70442 1500 ppm calibration solution sachet
 • HI70031 1413 µS/cm calibration solution sachet
 • HI700661 electrode cleaning solution sachets
 • คู่มือการใช้งาน
 • แบตเตอรี่ 9V
 • กล่องใส่เครื่อง