จำหน่ายและซ่อมเครนและรอกไฟฟ้า

รับติดตั้ง ซ่อม จำหน่าย อุปกรณ์และอะไหล่สำหรับงานเครน เครนไฟฟ้าอุตสาหกรรม เครนโรงงาน (Overhead Crane) รอกโซ่,รอกสลิงไฟฟ้า,เครนยกของ,ทาวเวอร์เครน

บำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพเพื่อออกเอกสารรับรอง คป.1 ตามกฎหมายพระราชบัญญัติความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรอกหรือกว้าน สำหรับรอกโซ่ไฟฟ้า

ประเภทของเครนที่จัดจำหน่าย

1. เครนโรงงาน
2. เครนในส่วนของงานซ่อมบำรุง
3. เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
4. เครนติดผนังยื่นแขนยก
5. เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
6. เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
7. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่
8. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว
9. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานคู่
10. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง คานเดี่ยว
11. เครนเหนือศีรษะ แบบคานคู่
12. เครนเหนือศีรษะ แบบคานเดี่ยว
13. เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานเดี่ยว
14. เครนตั้งเสายื่นแขนหมุน
15. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานคู่
16. เครนเหนือศีรษะแขวนวิ่งใต้ราง
17. เครนติดผนังยื่นแขนหมุน
18. เครนติดผนังยื่นแขนยก
19. เครนสนามขาสูงข้างเดียว แบบคานเดี่ยว
20 .เครนสนามขาสูง 2 ข้าง แบบคานคู่