จำหน่ายแลทชิ่งรีเลย์ (Latching relay)

 

      จำหน่ายแลทชิ่งรีเลย์ (Latching relay) ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ โดยหน้าสัมผัส (Contact) ของรีเลย์ชนิดนี้จะทำงาน (Turn on) ทันทีที่ขดลวดเหนี่ยวนำขา Set ถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าและจะทำงาน (Turn on) ค้างอยู่อย่างนั้นแม้จะหยุดจ่ายกระแสไฟให้แก่ขดลวดเหนี่ยวนำ หน้าสัมผัสจะหยุดทำงาน (Turn off) อีกครั้งเมื่อจ่ายกระแสไฟให้แก่ขา Reset ของรีเลย์ ตัวอย่างรุ่น เช่น MYK และ G2AK