จำหน่ายแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seal) สำหรับปั๊ม Inoxpa S-28

รายละเอียด

Rotary Ring: Carbon

Stationary Ring: SUS304

Secondary Seal: Viton

Spring and Metal Parts: SUS304