จำหน่ายแผ่น HDPE

จำหน่ายแผ่น HDPE ใช้สำหรับปูรองพื้น เช่น บ่อกักเก็บน้ำดิบ บ่อน้ำเสีย บ่อขยะ บ่อไอโอแก๊ส บ่อน้ำสวยงาม บ่อน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงปูพื้นใต้อาคารเพื่อกันความชื้นหรือน้ำใต้ดิน โดยเป็นแผ่นพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง ( HDPE Sheet )

คุณสมบัติเด่นพิเศษของแผ่นพลาสติก HDPE

–  พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง
–  ทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตและทนต่อสารเคมี(High UV and Chemical Resistance)
–  ทนต่อสารเคมี(Chemical Resistance)
–  ป้องกันการซึมผ่านได้ดีเยี่ยม (Superior Impermeability)
–  ความต้านทานแรงดึงสูง (High Tensile Strength)
–  ทนต่อการลอกและแรงเฉือนสูง (High peel and Shear Resistance)
–  ต้านทานการฉีกขาดและการเจาะทะลุสูง (High Tear Strength and Strong Puncture Resistance)
–  อายุการใช้งานยาวนาน (Long time Durability)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แผ่นพลาสติกกันซึม HDPE sheet (จำหน่ายยกม้วน)