จำหน่ายและซ่อมเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า HILL-ROM CENTURIS

เตียง Hill-Rom รุ่น Centuris

  • พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนหลัง ส่วนสะโพก ส่วนเข่า และส่วนเท้า ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า ผ่านชุดควบคุมที่ราวกันตกด้านข้าง ราวกันตกด้านข้างเป็นแบบแยกชิ้นส่วนระหว่างส่วนหลังและส่วนขา เตียงมี 4 ล้อ พร้อมระบบล็อคล้อ สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก
  • สามารถปรับสูงต่ำ ปรับส่วนรองรับหลังขึ้นลง ปรับส่วนรองรับเข่าขึ้นลง และปรับท่าหัวสูงเท้าต่ำ/เท้าสูงหัวต่ำ ผ่านชุดรีโมทคอนโทรลแบบติดตั้งที่ราวกันตกด้านข้าง หรือผ่านแผงควบคุมแบบฝังติดที่ราวกันตกส่วนบนของเตียง โดยมีสัญลักษณ์ต่าง ๆ ชัดเจน ใช้งานง่ายสะดวก
  • เตียงมีมาตรวัดเพื่อบอกองศาความชันของส่วนรองรับหลังและความชันของพื้นเตียง
  • บริเวณหัวเตียง และปลายเท้าสามารถถอดออกได้อย่างสะดวก
  • เตียงมีระบบ Manual CPR