จำหน่ายเครื่องอบแห้ง อาหารทะเล และเนื้อสัตว์

จำหน่ายเครื่องอบแห้ง อาหารทะเล และเนื้อสัตว์

จำหน่ายเครื่องอบแห้ง ฮีทปั๊ม สำหรับอบแห้ง อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง 70-75 องศาเซลเซียส (°C) มีประสิทธิภาพสูง
     1. ระบบอัตโนมัติในการเก็บอุณหภูมิและลดความชื้นตามที่ต้องการ
     2. เหมาะสำหรับ อบแห้งพืช สมุนไพร อบไม้สำหรับวัสดุก่อสร้าง อบพืชผลทางการเกษตร ยางพารา อาหารทะเล ใบยาสูบ เป็นต้น
     3. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำยาแอร์ตัวใหม่ ไม่กระทบโลกร้อน
     4. ประหยัดพลังงานกว่าฮีทเตอร์ไฟฟ้า
     5. ไม่มีเสียงดัง และ กลิ่น
     6. สามารถลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 30-60%
     7. การดูแลรักษาง่าย
     8. สินค้ามีให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของห้องและความชื้นของวัสดุที่ต้องการอบแห้ง พร้อมอุปกรณ์ควบคุมความชื้น
     9. ไม่มีอันตรายกับวัตถุไวไฟ
     10. ได้ความเย็นจากการเป่าทิ้งอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส (°C)