จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบกระแสตรง

 

จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบกระแสตรง พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการแก่คุณ ด้วยการบริการที่คุณพึงพอใจ

คุณสมบัติของเครื่องสำรองไฟฉุกเฉินแบบกระแสตรง

 • Mode of operation : Non-maintained with 150 Vac line under-voltage detection.
 • Input voltage : 220 Vac 15% / 50 Hz
 • Control system : Microcontroller-based control system with solid-state SMART-CHARGER
 • Battery type : Sealed lead-acid battery (ISO 9001, ISO 14001, CE, and UL certified)
 • Battery charging method : Two-steps constant voltage and two-steps current limits with SMART-CHARGER
 • Battery cut-off voltage : 10.5 V 2%
 • Manual test : 60-min test by either pushing Multi-Function button or using remote control
 • AutoTest : 10-sec test every week, 60-min test every 4 weeks (Enable/Disable selectable)
 • Remote* : IR remote control for ON, OFF, Test and AutoTest Enable/Disable functions
 • Standards : TIS 1955-2551, ISO 9001
 • Casing : For LDC-301: 1.7-mm-thick extruded aluminum coated with powder paint For LDC-302, LDC-305, LDC-307 : steel sheet coated with powder paint