จำหน่ายม่านป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

พีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นพีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบมีเส้นตาราง ตาข่ายสีดำ เหมาะสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตย์โดยเฉพาะและ
ให้ประสิทธิภาพป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ดีกับการเคลือบสื่อกระแสไฟฟ้า

  • ต้านทานไฟ
  • ความต้านทานด้านหน้า 10 E 5; ด้านหลัง 10 E 10

ขนาด

  • 0.3 มม. (T) x 1,370 มม. (กว้าง) x 30 เมตร (L)
  • 0.5 มม. (T) x 1,370 มม. (กว้าง) x 20 เมตร (L)

การใช้งาน

  • ใช้เป็นฟิล์มกั้นไลน์อุตสาหกรรม หรือ ผนัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • ชีทกั้นสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค
  • ใช้เป็นฉากกั้นสำหรับห้องคลีนรูม

แบบแผ่นใส
1. พีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตและกันไฟ สีฟ้าใส 0.30 x 1,370 x 30,000 มิลลิเมตร
2. พีวีซีป้องกันแมลง ไฟฟ้าสถิตและกันไฟ สีเหลือง 0.30 x 1,370 x 30,000 มิลลิเมตร
3. พีวีซีป้องกันไฟฟ้าสถิตและกันไฟ สีฟ้าใส 0.50 x 1,370 x 20,000 มิลลิเมตร

แบบมีตาข่าย
1. พีวีซีเส้นใยขนาดช่องตาราง 1 ซม. สีใส 0.55 x 2,030 x 30,000 มิลลิเมตร
2. พีวีซีเส้นใยขนาดช่องตาราง 1 ซม. สีเหลือง 0.55 x 2,030 x 30,000 มิลลิเมตร

คุณสมบัติการใช้งาน

  • ใช้ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
  • ม่านรุ่นนี้ได้มาตรฐานการทดลองของรัฐ FEDERAL TEST METHODS ST.101C และ 4046 อัตราความเสี่ยงของกระแสไฟฟ้า 0.50 วินาทีต่อกระแส 5,000 โวลด์