จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทุกชนิด

 

จำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่เหล็กทุกชนิด

ประเภทของแม่เหล็ก

 • แม่เหล็กแรงสูง กลมแบน
 • แม่เหล็กแรงสูง ทรงกระบอก
 • แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม
 • แม่เหล็กแรงสูง สี่เหลี่ยม มีรู
 • แม่เหล็กแรงสูง โดนัท
 • แม่เหล็กแรงสูง ทรงกลม
 • แม่เหล็กแรงสูง ทรงลูกบาศก์
 • แม่เหล็กแรงสูง ทนความร้อน
 • แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
 • แม่เหล็กยาง – เส้น
 • แม่เหล็กยาง – แผ่น