จำหน่ายปลั๊กไฟโรงงาน / เพาเวอร์ปลั๊ก (Power plug)

รายละเอียดของสินค้า

  • มีไฟให้เลือก 2 แบบ คือ 1เฟส หรือ 3เฟส โดย1เฟส(220V)ใช้ปลั๊กสีน้ำเงินและ3เฟส(380V)ใช้ปลั๊กสีแดง ส่วนปลั๊กสีเหลืองใช้กับไฟ110V (ใช้น้อย)
  • เพาว์เวอร์ปลั๊กทุกตัวจะมีขากราวด์(E)เสมอ ดังนั้นเลือกว่าต้องการใช้ขากราวด์(E)อย่างเดียว หรือขากราวด์(E)+นิวตรอน(N)ด้วย
  • ถ้าเป็นไฟ 1เฟส จะมีขาไฟ 1ขา และขานิวตรอน1ขา (2P +E)
  • ถ้าเป็นไฟ 3เฟส จะมีขาไฟ 3ขา ส่วนขานิวตรอนแล้วแต่ความต้องการ เพราะไฟสามเฟสไม่ต้องมีนิวตรอนก็ใช้งานได้แล้ว ดังนั้นไฟสามเฟสที่ไม่ต้องการนิวตรอนจึงเป็น 3P+E แต่หากต้องการนิวตรอนด้วยก็จะเป็น 3P+E+N

ลักษณะการติดตั้ง

  • ต่อระหว่างทาง คือ ไม่มีการยึดกับตู้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
  • ต่อแบบมีการยึดกับตู้ ก็ต้องเลือกว่าจะให้ตัวที่ยึดกับตู้เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย โดยดูจากทิศทางการเดินของไฟ ถ้าเป็นด้านรับไฟก็ต้องเป็นตัวผู้
    อีกฝั่งเป็นด้านจ่ายไฟก็ต้องเป็นตัวเมีย สังเกตถ้าเป็น”ตัวเมียจะมีฝาปิดเสมอ”
  • ติดตู้จะเป็นแบบติดแค่ยึดน็อต(แบบติดลอย) หรือเจาะตู้ด้วยเพื่อให้ด้านท้ายเข้าไปอยู่ในตู้(แบบฝัง)

ระดับกันน้ำ: IP44 หรือ IP67

ระดับกระแสไฟ: 16A, 32A, 63A และ 125A