จำหน่ายท่อลอน พีอี แทพคอร์ (Tapkorr)

 

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ (Tapkorr) เป็นท่อ พีอี ที่นิยมเรียกกันท้่วไปว่า ท่อ Corrugate Polyethylene Pipe ผลิตจากวัสดุโพลิเอทีลีน ท่อTapkorr จัดอยู่ในประเภทท่อที่มีการออกแบบผนังโครงสร้าง โดยลักษณะที่โดดเด่นของท่อTapkorr คือโครงสร้างของมีผนังจะเป็นลอนสม่ำเสมอ จึงทำให้ท่อมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นและออกแบบการผลิตให้มีความต้านทานต่อแรงกดทับได้ดี มีน้ำหนักเบา ทนทานต่อสารเคมี ซึ่งช่วยให้การใช้งานมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ ชนิดผนังคู่ มีลักษณะเป็นผนัง 2 ชั้น โดยผนังชั้นนอกได้มีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอตามแนวรัศมีรอบท่อซึ่งมีคุณสมบัติในการรองรับที่มากระทำกับตัวท่อ จากภายนอกได้ดี รวมทั้งมีน้ำหนักเบา เมื่อเทียบกับท่อพีอี ชนิดผนังเรียบ สำหรับผนังชั้นในมีลักษณะเรียบและยึดติดกับผนังชั้นนอกเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้ในหลากหลายประเภท

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ ชนิดผนังเดี่ยว มีลักษณะโครงสร้างของผนังเดี่ยวจึงช่วยให้มีความสามารถในการดัดโค้งได้ดี มีน้ำหนักเบา จึงทำให้สะดวกต่อการขนย้ายและง่ายในการติดตั้งพื้นที่คับแคบ

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ (Tapkorr) ได้มีการผลิตเพื่อนำไปใช้งานได้ตรงตามความต้องการและให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากที่สุดอยู่ 2 แบบคือ

1. ท่อ Tapkorr สำหรับระบายน้ำ (ชนิดไม่รับแรงดัน) เป็นท่อส่งน้ำที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ
 • ท่อ Tapkorr ถูกออกแบบให้ผนังท่อมีโครงสร้างเป็นลอน จึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงต่อแรงกดทับ รับน้ำหนักได้ดีและท่อมีลักษณะที่มีความหยืดหยุ่น จึงไม่เกิดการแตกหักเสียหายทั้งในแนวรัศมีท่อและตามแนวยาวของท่อ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 • ท่อ Tapkorr ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน
 • ท่อ Tapkorr มีน้ำหนักเบากว่าท่อผนังเรียบอื่นๆ ประมาณ 70 % จึงทำให้สะดวกต่อการขนย้าย มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 • ท่อ Tapkorr สามารถติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่สวมท่อเข้ากับข้อต่อ รวมทั้งการยึดท่อเข้ากับโครงสร้างต่าง ๆ เนื่องจากผนังด้านนอกของท่อที่มีลักษณะเป็นลอนจึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว จึงช่วยให้ประหยัดเวลา
1.1 ท่อระบายน้ำ Takorr เหมาะสำหรับใช้ในโครงการ
 • ระบบท่อส่งน้ำแบบอาศัยแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow)
 • ระบบท่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้ง
 • ระบบท่อระบายน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • ระบบระบายน้ำไหล่ทางหรือทางยกระดับ
2. ท่อ Tapkorr สำหรับท่อระบายน้ำใต้ดิน โดยลักษณะของท่อมีร่องรับน้ำจะถูกเจาะตามแนวเส้นรอบวงของท่อภายในร่องของลอนท่อ มีทั้งเจาะรูแบบครึ่งท่อ (200 องศา) และแบบรอบท่อ (360 องศา) จึงทำให้มีความสามารถในการรองรับน้ำใต้ดินและลักษณะที่เป็นลอนของท่อช่วยป้องกันการอุดตันของตะกอนและเศษวัสดุต่างๆ ที่จะมาอุดตันบริเวณร่องรับน้ำ จึงทำให้ท่อมีประสิทธิภาพในการระบายน้ำใด้ดี โดยท่อระบายน้ำใต้ดินมีคุณสมบัติพิเศษกว่าท่อระบายน้ำใต้ดินอื่นๆ คือ
 • ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีลักษณะเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอ ผิวภายในท่อมีความเรียบ ไม่เป็นสนิมและไม่จับคราบหินปูน
 • ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ผลิตโดยกระบวนการ Extrusion ขึ้นรูปพร้อมกันตลอดเส้นท่อ และประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างผนังชั้นนอกและชั้นในจึงทำให้มีความคงทนแข็งแรงสูง
 • ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีความทนทานต่อสารเคมี ต้านทานต่อการสึกกร่อน และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งได้ดี สามารถทนต่ออุณหภูมิการใช้งาน-40 ถึง80 °C
 • ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr มีผิวภายในทีเรียบ ไม่มีคลื่น ช่วยลดการตกตะกอนและช่วยเพิ่มความเร็วในการไหลของน้ำได้ดี
2.1 ท่อระบายน้ำใต้ดิน Tapkorr ใช้กับโครงการประเภท
 • งานระบายน้ำใต้ดินในสนามกีฬา สนามกอล์ฟ
 • ระบายน้ำเสียในบ่อฝังกลบ
 • ระบายน้ำใต้ดิน ป้องกันการพังทะลายของดินบริเวนเขื่อนหรือถนน