จำหน่ายถังลมอัด (Air Receiver Tank)

 

 
     ถังลมอัด (Air Receiver Tank) โดยปกติทำจากเหล็กทนแรงดัน ซึ่งทำหน้าที่เก็บลมอัดเพื่อรักษาความดันลมในระบบให้คงที่ และช่วยลดปริมาณน้ำในลมอัดได้บางส่วน ขนาดและวัสดุของถังเก็บลมขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน การติดตั้งถังเก็บลมต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ เกจบอกความดัน วาล์วนิรภัย วาล์วระบายน้ำ