จำหน่ายต้นไทรเกาหลี

ขนาดความสูงตั้งแต่ 0.5เมตร / 0.8เมตร / 0.9เมตร / 1.0เมตร / 1.1เมตร / 1.2เมตร ถึงขนาด 4.0เมตร