จำหน่ายต้นเทียนทอง

ขนาดถุง 2นิ้ว / ถุง 4นิ้ว / ถุง 8นิ้ว / ถุง 10นิ้ว
รายละเอียดต้นเทียนทอง

ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก

ความสูง: สูง 15-30 ซม. สูงได้ถึง 3 ม.

ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มแน่นทึบ

ลำต้น: ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก เปลือกสีน้ำตาลอ่อน

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบหยัก แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเหลืองทอง

ดอก: ดอกสีม่วง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 1.5ซม. ออกดอกตลอดปี

ผล: ผลสด รูปกลม สีเหลือง มี 1 เมล็ด

อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตปานกลาง

ดิน: ปลูกได้ในดินทุกชนิด

น้ำ: ต้องการน้ำปานกลาง

แสงแดด: แสงแดดเต็มวัน