จำหน่ายต้นคริสติน่า

ขนาดสูง 0.2-0.3 เมตร (ถุง4นิ้ว) / สูง 0.3 เมตรขึ้นไป (ถุง5นิ้ว) / สูง 0.6 เมตร / สูง 1 เมตร / สูง 1.2 เมตร / สูง 1.5 เมตร
ต้นคริสติน่า เป็นทั้งไม้ประดับและไม้ริมรั้ว ปรับตัวได้ดี ไม่ว่าในแดดจัดหรือในที่ร่ม ใบจะสวยงามขึ้นกับ แสงแดด การระบายน้ำและปุ๋ย ถ้าอยู่ในที่ร่ม ใบจะเขียว ต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งใบจึง มีสีแดง ชอบแดด